Jogi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője Esroiza Kft. (továbbiakban Üzemeltető).

A weboldalon található információk kizárólag általános, tájékoztató jellegűek.

Bár az Üzemeltető törekszik arra, hogy az információk naprakészek és helyesek legyenek, nem vállal semminemű garanciát – kifejezett vagy vélelmezett – a teljességre, pontosságra, megbízhatóságra, alkalmasságra vagy rendelkezésre állásra a weboldal tekintetében vagy a weboldalon elérhető bármely céllal megadott információ, termék, szolgáltatás vagy kapcsolódó grafika tekintetében.

Ezért a weboldal használatával az Üzemeltető nem terheli felelősség a felhasználót ért semmilyen veszteségért vagy kárért – beleértve korlátozás nélkül a közvetett vagy következményes károkat vagy veszteségeket -, vagy bármiféle adatvesztésből vagy azok kinyeréséből, beleértve számítógépének vírusfertőzését is, mely annak következtében keletkezik, hogy Ön hozzáfér vagy felhasználja a weboldalakat vagy azokkal összefüggésben felmerülő károkért vagy veszteségekért.

Weboldalon keresztül eljuthat más weboldalakra is, melyek nem állnak Üzemeltető ellenőrzése alatt. Nem ellenőrizzük ezen oldalak természetét, tartalmát és elérhetőségét. Bármely hivatkozás felvétele nem feltétlenül jelenti ajánlásunkat vagy azt, hogy támogatjuk az ott közölt álláspontokat.

A weboldalon található információk Üzemeltetőt nem kötelezik és kizárólag tájékoztatási célokra szolgálnak. A Weboldalon feltüntetett adatok általános tájékoztató jellegűek és nem jelentenek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében vett ajánlatnak vagy hirdetésnek.

A weboldalon található információk alapján nem keletkezhet szerződéses jogviszony a bemutatott szolgáltatásokat illetően.

A weboldalon található információkat, valamint az ezen információkban ismertetett termékeket és szolgáltatásokat az Üzemeltető előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja vagy aktualizálhatja.

Adatrögzítés és adateldolgozás

Az Üzemeltető, mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében az Internetes adatszolgáltatás során kezelésébe került személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki, valamint nem teszi közzé.

Amennyiben a regisztrációs vagy egyéb űrlapot (on-line, vagy a papír-verziót egyaránt) a társaság által megrendezett eseményre történő jelentkezés céljából tölti ki valaki, és ezzel a részvételre jelentkezik, úgy egyúttal jóváhagyását adja, hogy megadott adatait a Esroiza Kft. – kizárólag a Társaság működése, működtetése, valamint rendezvényekről történő tájékoztatás, illetve egyéb rendezvények eseményekről szóló információk, szakmai anyagok eljuttatása céljából – használhatja.

Az Üzemeltető Web-rendszerében megadott adatokat a DotRoll Kft. ( www.dotroll.com) illetve az azt üzemeltető szervezet, mint informatikai háttér-szolgáltató kezeli. Üzemeltető és a DotRoll Kft. adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint a szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak.  Az Üzemeltető nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatoknak a szerverre – titkosítás nélkül – történő elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A Üzemeltető és informatikai háttérszolgáltatója az Ön adatait  bizalmasan kezeli, rendszereiket, valamint informatikai háttérstruktúrájukat úgy alakították ki, hogy az adatok védelmét az elvárható módon biztosítsák. Adatvédelmi eljárásaink teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi törvény előírásainak.

A használó a weboldal látogatásával hozzájárul ahhoz hogy külön engedély nélkül az Üzemeltető által olyan adatok kerüljenek tárolásra, melyek a látogatás dátumára és időpontjára, a meglátogatott oldalakra, az internet szolgáltató nevére és arra a weboldalra vonatkoznak.

A Üzemeltető ezeket az adatokat a weboldal aktivitás mérésére, statisztikák készítésére és a weboldalán rendelkezésre bocsátott szolgáltatások és információk tökéletesítésére használja fel. A használó adatai, melyek felhasználásához beleegyezését adta, csak megkeresések feldolgozásához, vagy olyan keretek között, amelyhez beleegyezését adta és a vonatkozó adatvédelmi előírások betartása mellett kerülnek felhasználásra. Az Üzemeltető a látogató felhasználó által megadott adatokat semmilyen körülmények között nem adja át más harmadik személy részére.

Felhasználó web oldal látogatója igényt tarthat arra, hogy kérelmére díjmentesen felvilágosítást kapjon az Önről tárolt személyes adatokról. Továbbá joga van a helytelen adatok helyesbítésére, zárolására és törlésére.

A weboldal üzemeletetője mindent elkövet azért, hogy az oldalon csak olyan hang és képanyag jelenjen, meg amelyeknek közléséhez a jogok és adatok tulajdonosai hozzájárulásukat adták. Mindezek mellett  előfordulhat, hogy tévedés hiba történt vagy a kép anyagon felelhető személyek hozzájárulásukat visszavonják. Amennyiben a weboldalon található kép vagy videó tartalmon olyan megjelenítést tartalmaz, amelynek a közléséhez az adat tulajdonosa nem járulna hozzá úgy kérjük, az erre vonatkozó megkeresésüket szíveskedjék az alábbi elérhetőségen megtenni:

esroizakft-info@yahoo.co.uk vagy info@mezeieszter.hu

Sütik

Weboldalunk felkeresése során egyes információk sütik formájában bekerülhetnek számítógépébe. Az ilyen sütik kizárólag a weboldalak optimális megjelenése céljából kerülnek felhasználásra. A sütik átvételét módjában áll böngésző beállításain keresztül letiltani.

Ha weboldalainkon belül – ajánlat oldalakat és fájlokat hív le és eközben azt kérik, hogy írjon be adatokat magáról, felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez az adatátvitel az interneten keresztül nem-biztonságosan történik és így illetéktelenek tudomására juthat vagy akár meghamisítható.

 

Linkek más weboldalakra

Harmadik személyek weboldalaira irányító hivatkozásokat (“link-eket”) plusz szolgáltatásként bocsátunk rendelkezésre. Ezek a weboldalak teljesen függetlenek és kívül esnek az Üzemeltető hatókörén. Az Üzemeltető nem szavatol harmadik személyek ilyen weboldalainak tartalmáért, amelyekhez Ön a weboldalakon keresztül fér hozzá, és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, adatvédelmi rendelkezéseiért vagy használatáért.

 

Márkák és szerzői jogok

Az ezeken a weboldalakon megjelenített márkák és logók (a “márkák”) jogvédett szellemi tulajdont képeznek.  Márkák használata licenc illetve engedélyhez kötött.  A weboldalakon található információk semelyike sem értelmezhető licenc- vagy márka-engedélyezésként. Ehhez a márkák jogok tulajdonosainak kifejezett írásbeli beleegyezése szükséges. E márkák illetéktelen felhasználása a legszigorúbban tilos. Az Üzemeltető a saját szellemi tulajdonhoz fűződő jogait az adott törvényeknek megfelelően érvényesíti. Minden jog fenntartva. A weboldalakon található összes szöveg, kép, grafika, animáció, videó, zene, zaj és egyéb anyag és a Üzemeltető szerzői joga és más szellemi tulajdonhoz fűződő jogai alá tartozik. A Üzemeltető  rendelkezik a weboldalon lévő anyagok kiválasztásának, koordinálásának és elrendezésének szerzői jogával. Ezeket az anyagokat nem szabad kereskedelmi felhasználásra vagy terjesztésre lemásolni, és nem szabad ezeket az anyagokat módosítani vagy más weboldalakra továbbítani sem.

 

|